16:54  | 

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam

Audi vừa chính thức giới thiệu dòng xe Q2 tại thị trường Việt Nam ngay trước thềm triển lãm ôtô quốc tế, giá bán hiện chưa được tiết lộ.

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (8).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (1).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (5).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (6).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (18).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (7).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (3).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (9).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (10).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (11).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (2).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (15).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (12).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (14).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (13).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (27).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (26).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (24).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (25).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (21).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (20).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (17).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (19).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (23).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (16).jpg

Ảnh chi tiết Audi Q2 tại Việt Nam Audi Q2 (22).jpg

>> Quay lại

Ảnh: Thế Anh

Tags:

Ý kiến đánh giá (3)


Có thể bạn quan tâm