Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive

Mercedes-Benz C250 Exclusive sang trọng kiểu cổ điển, khác biệt với cuộc chạy đua thể thao hóa của ngành công nghiệp xe hơi.

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-44.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-31.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-40.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-32.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-38.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-36.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-37.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-34.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-39.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-35.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-43.jpg

Chi tiết nội thất Mercedes-Benz C250 Exclusive mercedes-benz-c250-41.jpg

Ảnh: Lê Hùng