Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam

Rolls-Royce Dawn chính là mẫu xe mui trần mới nhất, hiện đại nhất của hãng xe Anh quốc thời điểm hiện tại. Đây chính là chiếc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay.

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-10.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-5.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-1.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-4.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-8.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-7.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-13.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-11.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-9.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-34.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-31.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-30.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-24.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-23.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-25.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-21.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-20.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-19.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-22.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-17.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-15.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-18.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-14.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-16.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-32.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-33.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-27.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-28.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Dawn độc nhất Việt Nam rolls-royce-dawn-29.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn