Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp

Honda City bản nâng cấp vừa ra mắt thị trường Ấn Độ với diện mạo cuốn hút hơn "người tiền nhiệm".

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-2-850x447.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-3-850x447.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-4-850x447.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-5.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-6.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-7.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-8.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-9-850x567-1.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-10-850x454.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-10-850x454.png

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-11.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-12.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-13.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-14.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-19.jpg

Ảnh chi tiết Honda City bản nâng cấp honda-city-facelift-india-37-850x276-1.jpg

#Honda City