Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017

Sáng qua (15/4), Subaru Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường Hà Nội bộ đôi SUV Outback và Forester phiên bản 2017.

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2822.jpg
Subaru Outback 2017.

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2825.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2710.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2716.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2714.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2734.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2735.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2732.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2764.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2745.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2768.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2725.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2828.jpg
Subaru Forester 2017.

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2718.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2812.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2792.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2720.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2808.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2800.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Outback và Forester 2017 -dsc2722.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn

#Subaru