16:53  | 

Ảnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam

Chiếc Honda X-ADV đầu tiên được đưa về Sài Gòn thông qua một nhà nhập khẩu tư nhân. Đây là chiếc xe tay ga dành cho những người ưa phiêu lưu mạo hiểm.

Ảnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-31.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-3.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-7.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-32.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-9.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-5.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-4.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-16.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-20.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-21.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-22.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-23.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-24.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-25.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-26.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-33.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-34.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-27.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-28.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-30.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-29.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-17.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-35.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-10.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-18.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-14.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-15.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-19.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-12.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-36.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-2.jpgẢnh chi tiết Honda X-ADV đầu tiên về Việt Nam honda-x-adv-1.jpg

Tags: Honda X-ADV

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm