Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018

Hyundai KONA sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc SUV cỡ nhỏ khi mang đến cho người lái tầm nhìn tốt hơn, cảm giác lái thoải mái hơn trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm sau vô-lăng đầy thú vị.

Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018 kona-1.jpg

Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018 kona-2.jpg

Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018 kona-3.jpg

Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018 kona-4.jpg

Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018 kona-5.jpg

Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018 kona-6.jpg

Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018 kona-7.jpg

Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018 kona-8.jpg

Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018 kona-9.jpg

Xem thêm ảnh Hyundai KONA 2018 kona-10.jpg