00:01  | 

Ảnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017

Volkswagen Việt Nam chính thức giới thiệu “bộ đôi” xe thể thao Scirocco R và GTS phiên bản mới với giá bán lần lượt là 1,769 tỷ đồng và 1,619 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 volkswagen-scirocco.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-7.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-8.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-26.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-13.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-9.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-11.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-10.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-12.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-19.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-17.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-18.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-14.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-27.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-20.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-23.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-29.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-22.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-28.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-33.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-32.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-31.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-30.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-21.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-24.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-25.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-4.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-5.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-6.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-2.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-3.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-1.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-16.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-r-15.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-2.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-3.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-7.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-4.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-5.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-6.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-8.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-14.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-10.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-11.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-13.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-9.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-12.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-1.jpgẢnh chi tiết Volkswagen Scirocco R 2017 và Scirocco GTS 2017 vw-scirocco-gts-15.jpg

Ảnh: Thành Nhơn

Tags:

Ý kiến đánh giá (1)


Có thể bạn quan tâm