Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam

Audi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu Q5 hoàn toàn mới, cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc là Mercedes-Benz GLC, BMW X3 và Lexus NX200t.

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam audi-q5-20171.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1701.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1734.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1731.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1725.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1724.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1722.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1721.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1719.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1717.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1711.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1706.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1705.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q5 hoàn toàn mới tại Việt Nam -dsc1702.jpg