07:32  | 

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới

Mitsubishi vừa chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu xe MPV hoàn toàn mới với thiết kế hầm hố, nội thất 7 chỗ ngồi và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Avanza, Suzuki Ertiga.

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-2.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-4.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-7.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-8.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-9.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-6.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-11.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-12.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-13.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-5.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-3.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-15.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-14.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-10.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-18.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-17.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-19.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-21.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-22.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-20.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-24.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-23.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-26.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-27.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-29.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-28.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-31.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-30.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-32.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-33.jpg

Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander hoàn toàn mới mitsubishi-xpander-16.jpg
Ảnh: Paultan

Tags: Xpander

Ý kiến đánh giá (3)


Có thể bạn quan tâm