15:57  | 

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng

Yamaha NVX 155 được đánh giá cao ở thiết kế hầm hố, khả năng vận hành rất mạnh mẽ, nhiều công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái và đặc biệt là giá bán hợp lý.

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2317-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2299-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2316-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2450-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2453-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2376-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2341-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2424-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2400-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2401-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2397-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2404-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2354-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2406-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2391-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2395-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2389-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2387-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2455-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng dsc-4610.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2417-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng yamaha-nvx-2.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2411-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2408-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2409-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2382-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2384-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2440-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng yamaha-nvx-1.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng dsc-1249-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng -dsc2593-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng dsc-1205-copy.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 bản cao cấp giá 51 triệu đồng dsc-1225-copy.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm