Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018

Porsche vừa chính thức vén màn Cayenne 2018 trước thềm triển lãm ôtô Frankfurt diễn ra vào tháng 9 tới.

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 cayenne-2018-5.jpg

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 cayenne-2018-7.jpg

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 porsche-cayenne-1-1.jpg

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 porsche-cayenne-1.jpg

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 porsche-cayenne-2-2-1.jpg

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 porsche-cayenne-2.jpg

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 porsche-cayenne-4-1.jpg

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 porsche-cayenne-5-1.jpg

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 porsche-cayenne-6.jpg

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 porsche-cayenne-7.jpg

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 porsche-cayenne-9-1.jpg