17:35  | 

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018

Volvo cuối cùng cũng vén màn XC40 hoàn toàn mới tại Milan, Italy, mẫu SUV nhỏ nhất trong danh mục sản phẩm của hãng xe đến từ Thuỵ Điển.

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-18-1.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-26.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-27.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-28.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-29.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-30.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-31.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-32.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-33.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-34.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-35.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-36.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-37.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-42-1.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-47.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-51-1.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-53-1.jpg

Ảnh chi tiết Volvo XC40 2018 2018-volvo-xc40-59.jpg

Ý kiến đánh giá (3)


Có thể bạn quan tâm