23:54  | 

Xem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia

Hãng xe sang đến từ Anh quốc đã chính thức giới thiệu ra thị trường Malaysia thế hệ thứ 8 của chiếc sedan cỡ lớn sang trọng bậc nhất thế giới.

Xem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-7.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-8.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-10.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-11.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-17.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-19.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-14.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-13.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-12.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-2.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-47.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-46.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-45.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-31.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-35.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-34.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-33.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-20.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-21.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-22.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-23.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-25.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-24.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-28.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-30.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-29.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-32.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-40.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-37.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-36.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-27.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-38.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-39.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-26.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-41.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-43.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-42.jpgXem thêm ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom 2018 tại Malaysia rolls-royce-phantom-2018-44.jpg

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm