08:41  | 

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới

Nằm ở phân khúc SUV cỡ nhỏ, mẫu Peugeot 3008 hoàn toàn mới mang ngoại hình cá tính và nội thất lạ mắt, hiện đại, sở hữu mức giá chính thức 1,199 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-01-1.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-02-1.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-03.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-04-1.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-05.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-06-1.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-07-1.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-08.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-09-1.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-010.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-011-1.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-012.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-013.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-014.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-015-1.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-016.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-017-1.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-018.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-019-1.jpg

Ảnh chi tiết Peugeot 3008 hoàn toàn mới peugeot-3008-020.jpg

Tags: Peugeot 3008

Ý kiến đánh giá (6)


Có thể bạn quan tâm