08:00  | 

Ảnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017

Yamaha FZ-25 2017 vừa được nhập về Việt Nam thông qua một đại lý mô-tô tư nhân tại Sài Gòn với ba màu sắc khác nhau, giá hơn 80 triệu đồng.

Ảnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-2.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-6.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-10.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-15.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-16.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-8.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-13.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-12.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-11.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-5.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-7.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-19.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-17.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-18.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-25.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-26.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-20.jpgẢnh chi tiết Yamaha FZ-25 2017 yamaha-fz-25-2017-24.jpg

Ảnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm