Xem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125

SYM vừa giới thiệu mẫu xe tay ga Fancy 125 tại Việt Nam với hai phiên bản là tiêu chuẩn và phanh ABS. Giá bán lần lượt từ 35,9 và 38,9 triệu đồng.

Xem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-29.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-24.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-25.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-30.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-2.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-7.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-5.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-6.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-19.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-18.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-15.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-17.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-16.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-20.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-22.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-23.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-26.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-27.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-21.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-28.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-12.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-13.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-10.jpgXem thêm ảnh chi tiết SYM Fancy 125 sym-fancy-125-11.jpgẢnh: Thành Nhơn

#SYM Fancy 125