09:07  | 

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới

Kia vừa vén màn mẫu Forte Sedan 2019 hoàn toàn mới (còn được biết với tên gọi Cerato) tại Detroit Auto Show 2018 đang diễn ra.

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-2.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-3.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-5.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-6.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-8.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-10.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-11.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-12.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-13.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-14.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-15.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-18-1.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-22-1.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-23-1.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-24.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-27-1.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-32.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-33.jpg

Ảnh chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới kia-forte-2019-unveiled-34-1.jpg

Ý kiến đánh giá (1)


Có thể bạn quan tâm