06:53  | 

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới

Yamaha Motor Việt Nam mang đến thêm màu cam đen mới cho NVX 155 ABS phiên bản giới hạn (Limited), giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn màu sắc phù hợp và cá tính hơn.

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-1.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-2.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-7.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-9.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-11.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-13.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-12.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-5.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-10.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-15.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-19.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-20.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn mới yamaha-nvx-155-abs-4.jpgẢnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm