Thứ hai , 08/08/2022 | 06:10

Bảng tính giá xe lăn bánh

Giá đàm phán
Phí trước bạ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm)
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm)
Phí đăng ký biển số
Phí đăng kiểm
Tổng cộng