Mercedes và triết lý an toàn '2 giây'

Mercedes và triết lý an toàn '2 giây'

Thứ hai , 25/07/2024 | 08:42

Các công nghệ an toàn đang dần biến xe hơi không còn là vật vô tri vô giác mà có thể hiểu và hỗ trợ tối đa hành khách khi không may xảy ra tai nạn.

  • Mercedes và triết lý an toàn '2 giây'

    Mercedes và triết lý an toàn '2 giây'

    Các công nghệ an toàn đang dần biến xe hơi không còn là vật vô tri vô giác mà có thể hiểu và hỗ trợ tối đa hành khách khi không may xảy ra tai nạn.

    20/05/2013