Kỹ sư trưởng Adrian Whittle: Fusion đã kết nối Ford

Kỹ sư trưởng Adrian Whittle: Fusion đã kết nối Ford

Thứ năm , 14/06/2024 | 15:27

Fusion là mẫu xe đã hợp nhất tất cả các ý tưởng và công nghệ tốt nhất từ các hoạt động của Ford trên toàn thế giới. Liệu như vậy đã đủ để đánh bại các đối thủ và vững bước tiến tới ngôi...

  • Kỹ sư trưởng Adrian Whittle: Fusion đã kết nối Ford

    Kỹ sư trưởng Adrian Whittle: Fusion đã kết nối Ford

    Fusion là mẫu xe đã hợp nhất tất cả các ý tưởng và công nghệ tốt nhất từ các hoạt động của Ford trên toàn thế giới. Liệu như vậy đã đủ để đánh bại các đối thủ và vững bước tiến tới ngôi...

    04/10/2012