Audi Việt Nam tài trợ cuốn sách ảnh DA NANG COASTAL CITY

Audi Việt Nam tài trợ cuốn sách ảnh DA NANG COASTAL CITY

Thứ tư , 19/04/2024 | 12:28

Sau 2 cuốn Hồ Chí Minh MEGA CITY và Hanoi CAPITAL CITY, Audi Việt Nam tiếp tục trở thành nhà tài trợ chính của ấn phẩm Da Nang Coastal City.