Bảng giá xe mới nhất của 4 thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot và MINI

Bảng giá của của các mẫu xe của 4 thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot và MINI thuộc tập đoàn THACO trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 3/2018.

Bảng giá xe mới nhất của 4 thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot và MINI
410
13 bình luận 126 chia sẻ