Khám phá bảo tàng Honda Collection Hall

Khám phá bảo tàng Honda Collection Hall

Thứ tư , 08/03/2021 | 22:39

Honda Collection Hall là một tòa nhà có lối kiến trúc độc đáo, nằm giữa những rặng cây được chăm sóc kỹ lưỡng ở Motegi. Nơi đây chứa đựng tất cả niềm tự hào của Honda trong vòng 5 thập kỷ qua, nơi...

  • Khám phá bảo tàng Honda Collection Hall

    Khám phá bảo tàng Honda Collection Hall

    Honda Collection Hall là một tòa nhà có lối kiến trúc độc đáo, nằm giữa những rặng cây được chăm sóc kỹ lưỡng ở Motegi. Nơi đây chứa đựng tất cả niềm tự hào của Honda trong vòng 5 thập kỷ qua, nơi...

    30/10/2019