"Xe con bọ": Hồi ức về Hòn Ngọc Viễn Đông

"Xe con bọ": Hồi ức về Hòn Ngọc Viễn Đông

Thứ bảy , 23/07/2019 | 11:51

“Xe con bọ”, “bọ rùa”, “xe con cóc” là những từ hết sức thân thương mà thế hệ thập niên 50-70 ở Sài Gòn vào thế kỉ trước sử dụng để gọi tên một dòng xe của Volkswagen - Beetle. “Con bọ” đã trở thành...

  • "Xe con bọ": Hồi ức về Hòn Ngọc Viễn Đông

    "Xe con bọ": Hồi ức về Hòn Ngọc Viễn Đông 1

    “Xe con bọ”, “bọ rùa”, “xe con cóc” là những từ hết sức thân thương mà thế hệ thập niên 50-70 ở Sài Gòn vào thế kỉ trước sử dụng để gọi tên một dòng xe của Volkswagen - Beetle. “Con bọ” đã trở thành...

    11/06/2016