Cadillac Escalade ESV 2021 chốt giá từ 80.490 USD

Cadillac Escalade ESV 2021 chốt giá từ 80.490 USD

Thứ sáu , 06/06/2020 | 19:05

Phiên bản trục cơ sở dài của Cadillac Escalade 2021 sẽ có không gian chứa đồ lớn hơn bản tiêu chuẩn là 495 lít, đi kèm giá bán từ 80.490 USD.