Toyota Camry 2019 có giá bán chính thức cao nhất 1,235 tỷ

Toyota Camry 2019 có giá bán chính thức cao nhất 1,235 tỷ

Thứ ba , 17/10/2019 | 04:51

Toyota Camry 2019 sẽ chính thức được bán tại Việt Nam từ ngày mai với 2 hiên bản 2.0G và 2.5Q đi kèm giá bán lần lượt 1,029 và 1,235 tỷ đồng.