BIG DAY 2023 - Kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Mô tô Thể thao H-D TP.HCM

BIG DAY 2023 - Kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Mô tô Thể thao H-D TP.HCM

Thứ hai , 24/06/2024 | 15:07

Ngày 11 và 12/11/2023, Câu lạc bộ Mô tô Thể thao H-D TP.HCM tổ chức sự kiện BIG DAY 2023 kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ tại Sài Gòn.