Kết quả chặng 3 F1 2020: Mercedes thể hiện sức mạnh

Sau 3 chặng đầu tiên của F1 màu giải 2020, vị trí cao nhất trên bục Podium luôn thuộc về một tay đua của Mercedes.

Kết quả chặng 3 F1 2020: Mercedes thể hiện sức mạnh
715
12 bình luận 287 chia sẻ