Thêm một hãng xe Trung Quốc sắp vào Việt Nam

Thêm một hãng xe Trung Quốc sắp vào Việt Nam

Thứ ba , 23/04/2024 | 15:08

Changan, một thương hiệu xe hơi của Trung Quốc đang có ý định vào Việt Nam vào đầu 2013.