Chevrolet Suburban và Tahoe 2022: Mạnh mẽ hơn, an toàn hơn

Bộ đôi SUV Chevrolet Suburban và Tahoe đã được đại tu hoàn toàn cho phiên bản 2021. Thế nhưng, điều đó không ngăn nổi Chevrolet tiếp tục thực hiện những thay đổi đáng kể cho phiên bản 2022 dành cho thị trường Mỹ, dự kiến bắt đầu được sản xuất vào tháng 10.

Chevrolet Suburban và Tahoe 2022: Mạnh mẽ hơn, an toàn hơn
558
25 bình luận 100 chia sẻ