Chevrolet Trailblazer 2025: Nâng cấp từ trong ra ngoài

Chevrolet Trailblazer 2025: Nâng cấp từ trong ra ngoài

Thứ sáu , 13/06/2024 | 13:46

Mẫu SUV ladder-frame Chevrolet Trailblazer cũng được áp dụng những nâng cấp về mặt thiết kế ngoại thất, nội thất và khung gầm tương tự như mẫu bán tải Chevrolet S10 (Colorado) facelift mới ra mắt gần...

  • Chevrolet Trailblazer 2025: Nâng cấp từ trong ra ngoài

    Chevrolet Trailblazer 2025: Nâng cấp từ trong ra ngoài

    Mẫu SUV ladder-frame Chevrolet Trailblazer cũng được áp dụng những nâng cấp về mặt thiết kế ngoại thất, nội thất và khung gầm tương tự như mẫu bán tải Chevrolet S10 (Colorado) facelift mới ra mắt gần...

    19/04/2024