Mazda CX-60 2023 bắt đầu được sản xuất

Mazda CX-60 2023 bắt đầu được sản xuất

Thứ bảy , 09/12/2023 | 20:56

Mazda CX-60 2023 là mẫu xe quan trọng nhất của hãng xe Nhật Bản được giới thiệu trong vòng 10 năm qua. Mẫu xe này vừa bắt đầu được sản xuất tại Nhật...

  • Mazda CX-60 2023 bắt đầu được sản xuất

    Mazda CX-60 2023 bắt đầu được sản xuất

    Mazda CX-60 2023 là mẫu xe quan trọng nhất của hãng xe Nhật Bản được giới thiệu trong vòng 10 năm qua. Mẫu xe này vừa bắt đầu được sản xuất tại Nhật...

    23/04/2022