Chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam

Chi tiết Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập Trung Đông tại Việt Nam

Thứ ba , 03/12/2023 | 10:44

Toyota Land Cruiser VXR 2022 chỉ được đưa về Việt Nam thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân. Do tình trạng khan hàng trên toàn thế giới, số lượng phiên bản này được đưa về cũng là rất...