Taycan: Chú ngựa dũng mãnh của Porsche

Taycan: Chú ngựa dũng mãnh của Porsche

Thứ ba , 25/02/2020 | 06:37

Porsche chính thức đặt tên cho mẫu xe điện ý tưởng “Mission E” là Taycan, mang ý nghĩa “chú ngựa dũng mãnh”, “, tương đồng với hình tượng chú ngựa ở vị trí trung tâm trong biểu tượng Porsche ra đời...

  • Taycan: Chú ngựa dũng mãnh của Porsche

    Taycan: Chú ngựa dũng mãnh của Porsche

    Porsche chính thức đặt tên cho mẫu xe điện ý tưởng “Mission E” là Taycan, mang ý nghĩa “chú ngựa dũng mãnh”, “, tương đồng với hình tượng chú ngựa ở vị trí trung tâm trong biểu tượng Porsche ra đời...

    12/06/2018