Hết cửa cho xe ô tô núp bóng ngoại giao

Các bộ liên quan như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải… đang gấp rút đóng góp ý kiến, hoàn thành dự thảo quyết định của Thủ tướng về xử lý xe ngoại giao sử dụng không đúng mục đích…

Hết cửa cho xe ô tô núp bóng ngoại giao
142
17 bình luận 122 chia sẻ