Cầm lái Chevrolet Colorado Centennial 2018 trên đất Thái

Cầm lái Chevrolet Colorado Centennial 2018 trên đất Thái

Thứ tư , 20/04/2019 | 11:40

Nếu có nơi nào đó nhiều xe bán tải sau Mỹ, hẳn đó chỉ có thể là Thái Lan. Và sẽ là tuyệt vời nếu được cầm lái Chevrolet Colorado phiên bản kỉ niệm 100 năm “hòa mình” cùng những chiếc pick-up chất đầy...

  • Cầm lái Chevrolet Colorado Centennial 2018 trên đất Thái

    Cầm lái Chevrolet Colorado Centennial 2018 trên đất Thái 1

    Nếu có nơi nào đó nhiều xe bán tải sau Mỹ, hẳn đó chỉ có thể là Thái Lan. Và sẽ là tuyệt vời nếu được cầm lái Chevrolet Colorado phiên bản kỉ niệm 100 năm “hòa mình” cùng những chiếc pick-up chất đầy...

    08/11/2017