Những thách thức trên cương vị COO của Mark Fields

Những thách thức trên cương vị COO của Mark Fields

Thứ tư , 28/11/2023 | 19:11

Người đàn ông quyền lực Mark Fields sẽ có nhiều việc phải làm nếu muốn viết tiếp câu chuyện Ford.