Những thách thức trên cương vị COO của Mark Fields

Những thách thức trên cương vị COO của Mark Fields

Thứ tư , 19/07/2024 | 05:36

Người đàn ông quyền lực Mark Fields sẽ có nhiều việc phải làm nếu muốn viết tiếp câu chuyện Ford.