Diện kiến VinFast Lux A2.0 của Đại sứ quán Áo tại Hà Nội

Đây chính là chiếc VinFast Lux A2.0 đầu tiên có vinh dự được lựa chọn để phục vụ công việc di chuyển cho một Đại sứ quán.

Diện kiến VinFast Lux A2.0 của Đại sứ quán Áo tại Hà Nội
315
18 bình luận 158 chia sẻ