Maybach S680 xa xỉ tới mức nào mà có giá 16 tỷ đồng?

Maybach S680 xa xỉ tới mức nào mà có giá 16 tỷ đồng?

Thứ bảy , 24/03/2023 | 10:40

Maybach S680 xa xỉ tới mức nào mà có giá 16 tỷ đồng?