Honda CR-V 1.5L Turbo 2018 tiêu thụ 5,5 lít/100km

Honda CR-V 1.5L Turbo 2018 tiêu thụ 5,5 lít/100km

Thứ ba , 18/07/2019 | 22:12

CR-V 1.5L Turbo 2018 tiêu thụ trung bình 5,5 lít/100km trong khi Jazz hoàn toàn mới tiêu thụ 4,5 lít/100km trong hành trình Honda Fuel Challenge 2018.