Honda CR-V 1.5L Turbo 2018 tiêu thụ 5,5 lít/100km

Honda CR-V 1.5L Turbo 2018 tiêu thụ 5,5 lít/100km

Thứ ba , 26/03/2023 | 15:24

CR-V 1.5L Turbo 2018 tiêu thụ trung bình 5,5 lít/100km trong khi Jazz hoàn toàn mới tiêu thụ 4,5 lít/100km trong hành trình Honda Fuel Challenge 2018.