Bộ Tài chính không đồng ý giảm VAT, phí trước bạ ôtô

Các đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và phí trước bạ ôtô để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp không được Bộ Tài chính ủng hộ.

Bộ Tài chính không đồng ý giảm VAT, phí trước bạ ôtô
160
11 bình luận 258 chia sẻ