Bộ Tài chính không đồng ý giảm VAT, phí trước bạ ôtô

Bộ Tài chính không đồng ý giảm VAT, phí trước bạ ôtô

Thứ ba , 03/03/2024 | 03:20

Các đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và phí trước bạ ôtô để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp không được Bộ Tài chính ủng...