Piaggio Medley 2018: Người bạn đồng hành tin cậy

Piaggio Medley 2018: Người bạn đồng hành tin cậy

Thứ sáu , 30/09/2020 | 03:30

Kế thừa sự năng động từ những dòng xe bánh lớn, Medley ABS 2018 mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng. Sự thực tế, năng động và phong cách được Piaggio mang đến mọi ngóc ngách của chiếc...

  • Piaggio Medley 2018: Người bạn đồng hành tin cậy

    Piaggio Medley 2018: Người bạn đồng hành tin cậy

    Kế thừa sự năng động từ những dòng xe bánh lớn, Medley ABS 2018 mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng. Sự thực tế, năng động và phong cách được Piaggio mang đến mọi ngóc ngách của chiếc...

    08/03/2019