Bắt đầu kiểm toán việc chi tiêu thuế đường

Bắt đầu kiểm toán việc chi tiêu thuế đường

Thứ ba , 29/03/2020 | 19:42

Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ năm 2013.