Cadillac Escalade ESV 2021 chốt giá từ 80.490 USD

Phiên bản trục cơ sở dài của Cadillac Escalade 2021 sẽ có không gian chứa đồ lớn hơn bản tiêu chuẩn là 495 lít, đi kèm giá bán từ 80.490 USD.

Cadillac Escalade ESV 2021 chốt giá từ 80.490 USD
979
25 bình luận 102 chia sẻ