6 thế hệ Ford Explorer: "Gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Mỹ

6 thế hệ Ford Explorer: "Gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Mỹ

Thứ bảy , 16/07/2019 | 03:06

Trải qua gần 30 năm, 6 thế hệ của Explorer đã mang lại nhiều thành công cho hãng xe Mỹ.