“Ma tốc độ” Aventador thách thức “chim ưng” F-16

“Ma tốc độ” Aventador thách thức “chim ưng” F-16

Thứ tư , 14/12/2019 | 05:22

Liêu siêu xe Aventador có thắng chiếc máy bay siêu thanh?