Singapore Grand Prix 2019: “Kinh đô ánh sáng của làng F1”

Singapore Grand Prix 2019: “Kinh đô ánh sáng của làng F1”

Thứ bảy , 30/05/2020 | 05:59

Năm 2008, Singapore đã ghi dấu ấn lịch sử khi tổ chức chặng đua đêm đầu tiên của F1 và từ đó Formula 1 Singapore Grand Prix trở thành sự kiện thường niên được những tín đồ tốc độ từ khắp nơi trên thế...

  • Singapore Grand Prix 2019: “Kinh đô ánh sáng của làng F1”

    Singapore Grand Prix 2019: “Kinh đô ánh sáng của làng F1”

    Năm 2008, Singapore đã ghi dấu ấn lịch sử khi tổ chức chặng đua đêm đầu tiên của F1 và từ đó Formula 1 Singapore Grand Prix trở thành sự kiện thường niên được những tín đồ tốc độ từ khắp nơi trên thế...

    17/08/2019