Đầu năm, siêu xe ồ ạt về Việt Nam

Đầu năm, siêu xe ồ ạt về Việt Nam

Thứ năm , 15/04/2024 | 22:22

Đầu năm 2012 chứng kiến sự khó khăn của nền kinh tế cũng như sự ảm đạm của thị trường ôtô Việt. Tuy nhiên, trong khi từng người dân chi tiêu chặt chẽ hơn, ngay cả với các loại hàng tiêu dùng thiết...

  • Đầu năm, siêu xe ồ ạt về Việt Nam

    Đầu năm, siêu xe ồ ạt về Việt Nam

    Đầu năm 2012 chứng kiến sự khó khăn của nền kinh tế cũng như sự ảm đạm của thị trường ôtô Việt. Tuy nhiên, trong khi từng người dân chi tiêu chặt chẽ hơn, ngay cả với các loại hàng tiêu dùng thiết...

    01/03/2012